Follow us on Twitter and Facebook

/// Публичная информация

Відповідно до Рішення Аудиторської палати України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів», затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 № 176/7 (у редакції рішення Аудиторської палати України від 26.05.2011 № 231/9) № 240/11 від 03.11.2011 року на нашому веб-сайті зазначаємо наступну обов‘язкову інформацію:

Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудит-777»
Ідентифікаційний код 31569737
Адреса місцезнаходження вул.Подвойського, буд.10, кв.65, м.Київ, поштовий індекс 04060
Контактний телефон та адреса електронної пошти 067-443-37-47, (044)453-66-84, факс (044)440-70-71,e-mail- audit-777@bigmir.net
Інформація про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2678, видане за рішенням АПУ від 22.06.2001 р. № 102, подовжено до 28 січня 2021р. згідно з рішенням АПУ від 28 січня 2016р. № 321/3.
Посада, П.І.Б.,номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефона керівника аудиторської фірми Директор, Бичковська Тетяна Іванівна, сертифікат аудитора серія А №00571, виданий рішенням АПУ від 25 січня 1996р. № 41 термін чинності сертифіката продовжено до 25 січня 2020року, рішенням АПУ № 304/2 ,моб.т.067-443-37-47, (044)453-66-84, факс.(044)440-70-71
Назва підрозділу(посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, П.І.Б. керівника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності) Інформація про систему внутрішнього контролю якості аудиторських послугПриватним підприємством «АУДИТ-777” впроваджена і діє ефективна система контролю якості аудиторських послуг, завдяки якій співпраця з клієнтами завжди відбувається на належному рівні.За внутрішній контроль якості у ПП ”АУДИТ-777» відповідає директор фірми згідно до наказу №777/П від 01 листопада 2008р. Система внутрішнього контролю якості розроблена з метою підвищення рівня надання аудиторських послуг і забезпечення якості при виконанні аудиторських завдань. Система внутрішнього контролю якості в нашій фірмі вдосконалюється на підставі постійного моніторингу. Вимоги до всіх елементів системи внутрішнього контролю якості затверджені у внутрішньому Положенні . Відповідальний за внутрішню систему контролю якості — директор аудиторської фірми ПП «АУДИТ-777» аудитор Бичковська Тетяна Іванівна 067-443-37-47, (044)440-70-71 audit-777@bigmir.net. Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора серія А №00571, виданий рішенням АПУ від 25 січня 1996р. № 41 термін чинності сертифіката продовжено до 25 січня 2020року, рішенням АПУ № 304/2
Копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості Приватне підприємство “АУДИТ-777 “, визнане таким, що успішно пройшло зовнішній контроль якості професійних послуг та отримало Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.04.2013 року, №266/4. Перевірка показала, що затверджені політики та процедури з контролю якості відповідають МСКЯ, МСА та застосовуються на практиці.
Копія документа, що підтверджує укладання договору страхування професійної відповідальності Приватним підприємством «АУДИТ-777» ЛТД» укладено договір добровільного страхування професійної відповідальності перед третіми особами-замовниками аудиту термін дії договору з 16 січня 2016р. по 15 січня 2017р.Загальна страхова сума становить 500 000грн.ФОТО Страхового сертифіката
Інформація про систему конфіденційного зберігання інформації та документів У відповідності до вимог, встановлених Аудиторською палатою України, зокрема «Методичних рекомендацій щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації», Приватним підприємством аудиторською фірмою «АУДИТ-777» розроблена та використовується система конфіденційного зберігання інформації та документів.У рамках цієї системи на фірмі розроблені та діють наступні положення, а саме:- Положення про систему інформаційної безпеки в аудиторській фірмі, затверджене наказом № 777/П-4 від 10.01.2012р. Даним положенням регламентуються процедури архівування, забезпечення зберігання інформації та доступу до неї як в паперовому, так і в електронному вигляді;

- Положення Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і правила їх зберігання , затверджено наказом№777/П- 3 від 10 січня 2012р. Даним положенням визначається ступінь «конфіденційності» інформації та регламентуються процедури забезпечення зберігання конфіденційної інформації та доступу до неї як в паперовому, так і в електронному вигляді.

- Положення Про забезпечення аудиторською фірмою системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, затверджене наказом №777/П-2 від 10 січня 2012р. Даним положенням регламентуються процедури архівування, забезпечення зберігання інформації та доступу до неї як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Політика конфіденційності на фірмі є однією зі складових комплексу етичних вимог до фахівців, що займаються аудиторською діяльністю

Фото Довідки від 06.12.2013р.

 

svidotstvo-reestrstrahov-sertsertif571

/// Если не твитерастят то удаляить